Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (po wieloletnich staraniach) dnia 17 grudnia 2003 roku otworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu (woj. mazowieckie). Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzą rehabilitację społeczną i zawodową, która ma na celu przygotowanie uczestników do pracy zawodowej w Zakładach Aktywności Zawodowej, Zakładach Pracy Chronionej jak również poprawę sprawności i ogólnego rozwoju. Z WTZ korzysta 40 osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli 16 lat, posiadają aktualne zalecenie komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności do uczestnictwa w warsztatach. Wszyscy uczestnicy pochodzą z powiatu szydłowieckiego. Warsztaty Terapii Zajęciowej finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nasza placówka posiada 8 pracowni terapeutycznych takich jak pracownia informatyczna, plastyczna, stolarska, gospodarstwa domowego, manualna, krawiecka, muzyczna, przyrodnicza. We wszystkich tych pracowniach wykonuje się czynności, które są będą przydatne uczastnikom w samodzielnym funkcjonowaniu. Poza rehabilitacją społeczną prowadzimy również zajęcia rekreacyjne odbywające się poza warsztatami: są to między innymi wycieczki, pikniki, występy itp. Staramy się, aby nasi podopieczni mieli szanse i możliwość w wejście w różne sytuacje życiowe właśnie poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych. Dzięki temu, że program rehabilitacji ma charakter otwarty, co pozwala na dowolne modyfikowanie go poprzez terapeutów i możliwe tworzenie na jego bazie indywidualnych programów terapeutycznych podporządkowanych między innymi tym, iż: zadania ujęte w programie należy dobierać tak, aby były realnie osiągalne przez uczestnika, ważny jest aktualny poziom rozwoju uczestnika w poszczególnych sferach jak również jego możliwości psychofizyczne.